No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
181 Jakotina - Sokoline - Filijalna crkva sv. Ilije Proroka Kotor Varoš Jakotina - Sokoline - Branch Church of St. Elias the Prophet
182 Jalska (Krzlar - djevojačka) džamija Tuzla Jalska (Krzlar - girls') Mosque
183 Jasen – Crkva sv. Ilije Trebinje Jasen - Church of St.Elias
184 Javorani - Crkva brvnara Skender Vakuf / Kneževo Javorani - Log Cabin Church
185 Jazbine 1 - Batkovići Bijeljina Jazbine 1 - Batkovići
186 Kajtazova kuća Mostar Kajtaz house
187 Kamensko - Srednjevjekovna nekropola Kamensko Kiseljak Kamensko - Medieval Necropolis Kamensko
188 Kapela sv. Vite Sarajevo Chapel of St.Vitus
189 Katedrala Majka Crkve Mostar Mother of Church Cathedral
190 Katolička crkva Bijeljina Catholic Church
191 Kekeki - Sinanova džamija (Bakarevića) Sarajevo Kekeki - Sinan's Mosque (Bakarevic's)
192 Kifino selo – Crkva sv. Nikole Nevesinje Kifino selo - Church of St.Nicolas
193 Kifino selo – Rimsko naselje i srednjevjekovna nekropola Drenovik Nevesinje Kifino selo - Roman settlement and medieval necropolis Drenovik
194 Klaustar Franjevačkog samostana Mostar Cloister of the Franciscan Monastery
195 Klobuk - Kapela sv. Dimitrija Trebinje Klobuk - Chapel of St.Dimitrije
196 Kočerin – Crkva sv. Petra i Pavla Široki Brijeg Kocerin - Church of St. Peter and Paul
197 Kolunička kula Bosanski Petrovac Kolunic Tower
198 Kompleks Ada Stolac Ada Ensemble
199 Konjsko - Zupci - Crkva Vaznesenja Hristovog Trebinje Konjsko - Zupci - Church of Ressurection of God
200 Koprivna - Crkva Vaznesenja Hristovog Modriča Koprivna - Church of Christ's Assumption
201 Korička jama i spomenik koričkim žrtvama- Korita Bileća Korita pit and Monument of Korita casualties- Korita
202 Kovačić - Ljubunčić - Filijalna crkva Livno Kovacic - Ljubuncic - Branch Church
203 Kozarac – Crkva sv. Petra i Pavla Prijedor Kozarac - Church of St.Peter and Paul
204 Kremeni Do – Prahistorijska gomila, crkvište i nekropola Crkvina Trebinje Kremeni Do - Prehistoric graves, site of church and necropolis Crkvina
205 Kriva ćuprija Mostar Kriva Bridge
206 Kuća Aiše Rizvanbegović Stolac Aisa Rizvanbegovic's House
207 Kuća Milana Hadživukovića Foča Milan Hadzivukovic`s House
208 Kuća u Miholjači Gacko House in Miholjaca
209 Kuća u Ulici Jovana Dučića 11 Brčko House at 11 Jovana Ducica Street
210 Kuća u Ulici Ratka Krpića br.35 Brčko House at 35 Ratka Krpica Street