No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
151 Grobljanska kapela i groblje - Dragalovci Doboj Cemetery Chapel and Cemetery - Dragalovci
152 Grobljanska kapela i groblje - Golubić Bihać Cemetery Chapel and Cemetery - Golubić
153 Grobljanska kapela sv. Jurja u Kozarcu Prijedor Cemetery Chapel of St. Juraj in Kozarac
154 Groblje - Bosanski Aleksandrovac Laktaši Cemetery - Bosanski Aleksandrovac
155 Groblje Bijeda - Barlovci Banja Luka Cemetery - Bijeda - Barlovci
156 Groblje na Gorici Livno Gorica Cemetery
157 Groblje pod Ostrovicom Bihać Tombstones down from Ostrovica
158 Groblje žrtava fašističkog terora - Garovica Bileća Cemetery of casulties of fascist terror - Garovica
159 Guča Gora – Franjevački samostan Travnik Guca Gora - Franciscan Monastery
160 Guča Gora – Groblje Travnik Guca Gora - Cemetery
161 Halilusa, Poljane – Nekropola stećaka i Prahistorijski tumulus Postoljani Nevesinje Halilusa, Poljane - Stecak necropolis and prehistoric tombstone Postoljani
162 Hamza-begova džamija Sanski Most Hamza Bey's Mosque
163 Harmansko groblje Bihać Harman tombstones
164 Hipotekarska banka Banja Luka Mortgage Bank
165 Hotel Neretva Mostar Neretva Hotel
166 Hotel Palas Banja Luka Palas Hotel
167 Hotel Posavina Brčko Posavina Hotel
168 Hum – Crkva Rođenja Bogorodice Trebinje Hum - Church of Holy Mother`s Birth
169 Hum – Nekropola stećaka Trebinje Hum - Stecak necropolis
170 Hum – Prahistorijska gradina Velika i mala Trebinje Hum - Prehistoric fortress Big and Small
171 Humčani – Nekropola stećaka i Prahistorijski tumulus Magareća glavica 1 i 2 Nevesinje Humcani - Stecak necropolis and prehistoric tombstone Magareca glavica 1&2
172 Humčani – Nekropola stećaka i Prahistorijski tumulus Neznana glavica Nevesinje Humcani - Stecak necropolis and prehistoric tombstone Neznana glavica
173 Humčani – Nekropola stećaka i Prahistorijski tumulus Radojev kamen Nevesinje Humcani - Stecak necropolis and prehistoric tombstone Radojev kamen
174 Hutovo - Natpis Radovana Vukanovića i srednjevjekovna nekropola sa crkvinom Neum Hutovo - Inscription of Radovan Vukanovic and Medieval Necropolis with crkvina
175 Ibrahim-age Šarića džamija Mostar Ibrahim Aga Saric's Mosque
176 Ibrahim-begova džamija Jajce Ibrahim-bey's Mosque
177 Isusovačka gimnazija Travnik Jesuit School
178 Isusovačka teološka škola i seminar Sarajevo Jesuit Theological School and Seminary
179 Ivanjska - Župna crkva Uznesenja BDM i Župna kuća Banja Luka Ivanjska - Parish Church of the Blessed Virgin Mary's Assumption and Parish House
180 Jahorina - Prirodno dobro Jahorina Jahorina - Natural Property