No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
121 Dubnica-Rudine - Nekropola Brkića groblje Kalesija Dubnica-Rudine - Brkic Cemetery Necropolis
122 Dubočani – Crkva Vaznesenja Hristovog Trebinje Dubocani - Church of Christ`s Ascention
123 Duratovci - Grobljanska kapela sv. Ilije Proroka i groblje Kotor Varoš Duratovci - Cemetery Chapel of St. Elias the Prophet and cemetery
124 Džamija - Šturlić Cazin Mosque - Šturlić
125 Džamija Ahmed-age Lakišića Mostar Ahmed Aga Lakisic's Mosque
126 Džamija Osman-paše Resulbegovića Trebinje Osman-pasha Resulbegovic Mosque
127 Džamija u tvrđavi Pecigrad Cazin Mosque in Pecigrad citadel
128 Džindijska džamija Tuzla Dzindijska Mosque
129 Fadil-paše medresa Gradačac Fadil Psha's medresa
130 Fazli-pašina džamija Maglaj Fazli Pasha's Mosque
131 Filijalna crkva - Prijedor Bosanska Kostajnica Branch Church - Prijedor
132 Filijalna crkva Presvetog Trojstva Bosanski Novi / Novi Grad Branch Church of Holly Trinity
133 Franjevačka crkva i samostan na Humcu Ljubuški Franciscan Church and Monastery at Humac
134 Franjevački samostan i crkva sv. Luke Jajce Franciscan Monastery and Church of St. Lucas
135 Gimnazija Mostar Gymnasium
136 Glavica džamija Livno Glavica Mosque
137 Gorica - Sv.Stjepan Grude Gorica - St. Stephen
138 Gornje Vrbno – Crkva sv. Vasilija Ostroškog Trebinje Gornje Vrbno - Church of St.Basil of Ostrog
139 Gornje Vrbno – Nekropola Crkvina Trebinje Gornje Vrbno - Crkvina necropolis
140 Gospodska ulica Banja Luka Gospodska Street
141 Grab – Zupci – Crkva sv. Petke Trebinje Grab - Zupci - Church of St.Petka
142 Grad Varoška Rijeka Bužim Varos River Town
143 Gradac – Crkva Uznesenja BDM Posušje Gradac - Church of the Blessed Virgin Mary's Assumption
144 Gradac – Prahistorijska gradina Ðurđeva glava Ljubinje Gradac - Prehistoric fortress Ðurđeva glava
145 Gradašćevića kuća Gradačac Gradascevic's House
146 Gradska ambijentalna cjelina Sarajevo Town environmental ensemble
147 Gradska crkva (pravoslavna) Ključ Town Church (Orthodox)
148 Gradsko kupatilo (Banja) Mostar City Bath Building (Banja)
149 Grahovci - Crkvina Ćifluk Šipovo Grahovci - Crkvina Cifluk
150 Greben - Ostaci starog grada i utvrda Višegrad Greben - Ruins of the Old Town and a Fortress