Naziv Arnautovići - Samostan
Grad / City Visoko
Name Arnautovici - Monastery
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски