Naziv Alaudinova (Šadrvanska) džamija
Grad / City Visoko
Name Alaudin's (Sadrvanska) Mosque
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски