Naziv Bijela džamija u Tuzli
Grad / City Tuzla
Name White Mosque
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски