Naziv Bihovo - Crkva sv. Petke
Grad / City Trebinje
Name Bihovo - Church of St.Petka
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски