Naziv Arheološko nalazište (crkva)
Grad / City Šipovo
Name Archaeological Site (Church)
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски