Naziv Bijeljani - Džamija Telarevića
Grad / City Stolac
Name Bijeljani - Telarevic Mosque
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски