Naziv Ambijentalna cjelina, ulice Mladena Stojanovića i Kralja Petra
Grad / City Banja Luka
Name Environmental ensemble, Mladen Stojanovic and King Peter streets
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски