Naziv Akademija likovnih umjetnosti
Grad / City Sarajevo
Name Academy of Fine Arts
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски