Naziv Alisići- Klisina
Grad / City Prijedor
Name Alisici - Klisina
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски