Naziv Brateljevići - Srednjevjekovna nekropola
Grad / City Kladanj
Name Brateljevici - Srednjevjekovna nekropola
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски