Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
701 Crkva Uspenja presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Travnik Church of Assumption of Holy Virgin with the movable property, the architectural ensemble
702 Muzička škola, povijesna građevina Travnik Music school, the historic building
703 Nebo, Han Bila, arheološko područje (neolitsko naselje) Travnik Neolithic settlement of Nebo, Han Bila, the archaeological site
704 Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku Travnik Cultural landscape at Plava voda
705 Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Travniku Travnik
706 Crkva sv. Varvare sa grobljem i nekropola sa stećcima u selu Strujići, historijsko područje Trebinje Church of St Barbara with burial ground and necropolis with stećak tombstones in the village of Strujići, the historic site
707 Crkva sv. Georgija (Ðurđevica) u Gomiljanima, područje i ostaci historijskog spomenika Trebinje Church of St George in Gomiljani, the site and remains of the historic monument
708 Crkva sv. Klimenta u Mostaćima, historijski spomenik Trebinje St. Kliment church - Mostaći, the historical monument
709 Crkva sv. Arhanđela sa nekropolom stećaka u Veličanima, graditeljska cjelina Trebinje Church of the Holy Archangel and stećak necropolis in Veličani, the architectural ensemble
710 Crkve sv. Petra i sv. Pavla, ostaci graditeljske cjeline, sa nekropolom stećaka u Čičevu, arheološko područje Trebinje Churches of St Peter and St Paul in Čičevo, the archaeological site of the ruins
711 Srednjovjekovni grad Mičevac, građevinska cjelina Trebinje Mediaeval fort of Mičevac, the architectural ensemble
712 Ostaci naselja iz prahistorijskog perioda, nekropola sa stećcima i ostaci crkve iz srednjevjekovnog perioda Kličanj u Krajkovićima, arheološko područje Trebinje Remains of a prehistoric settlement, necropolis with stećak tombstones and the remains of a church dating from the mediaeval period, Kličanj in Krajkovići, the archaeological site
713 Džamija u Kotezima (Džamija Muje Kotezlije u Kotezima), graditeljska cjelina Trebinje Mosque in Kotezi (the Mujo Kotezlija mosque in Kotezi), the architectural ensemble
714 Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka u Aranđelovu, graditeljska cjelina Trebinje Church of the Archangel Michael with necropolis of stećak tombstones in Aranđelovo, the architectural ensemble
715 Stari grad Klobuk, graditeljska cjelina Trebinje Old Klobuk fort, the architectural ensemble
716 Arslanagića most, historijski spomenik Trebinje Arslanagića bridge, the historic monument
717 Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije – Mala Gospa, graditeljska cjelina Trebinje Cathedral church dedicated to the Nativity of the Blessed Virgin Mary (Mala Gospa), the architectural ensemble
718 Crkva sv. Neđeljke (sv. Nedelje) i nekropola sa stećcima Taleža, historijsko područje Trebinje Church of St. Neđeljka (St. Nedelja), necropolis with stećak tombstones and remains of prehistoric settlement Taleža , the historic site
719 Prahistorijska gradina Brijeg u Mostaćima, arheološko područje Trebinje Prehistoric hill fort on Brijeg in Mostaći, the archaeological site
720 Gradina Varina gruda u Dživaru, arheološko područje Trebinje Hill fort of Varina gruda in Dživar, the archaeological site
721 Prahistorijski tumuli u Moskom, arheološko područje Trebinje Prehistoric tumuli in Mosko, the archaeological site
722 Resulbegovića kuća, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Trebinje Resulbegović family house, the site and remains of the architectural ensemble
723 Spahovića kula sa dvorima u Bihovu, graditeljska cjelina Trebinje Spahović tower and manors in Bihovo, the architectural ensemble
724 Crkva svete Petke (Petkovica) i Stari most (Most na Bari) u Mostaćima, graditeljska cjelina Trebinje Church of St. Petka (Petkovica) and the bridge in Mostaći, the architectural ensemble
725 Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Lugu, graditeljska cjelina Trebinje Church of the Assumption of the Virgin with necropolis of stećak tombstones in Lug, the architectural ensemble
726 Crkva sv. Ilije sa prahistorijskom grobnom gomilom (tumulusom) i nekropolom sa stećcima u Mesarima, historijsko područje Trebinje Church of St. Elijah with a prehistoric grave mound (tumulus) and necropolis with stećak tombstones in Mesari, the historic site
727 Pravoslavna crkva Vračevica (Crkva sv. Vrača) sa prahistorijskom gomilom (tumulusom) u Gomiljanima, historijsko područje Trebinje Orthodox church of Vračevica (church of the Healing Saints) with a prehistoric mound (tumulus) in Gomiljani, the historic site
728 Pravoslavna crkva Kostadinovica (Crkva posvećena sv. Konstantinu i Jeleni) sa nekropolom sa stećcima u Gomiljanima, historijsko područje Trebinje Kostadinovica church (church of SS Constantine and Helena) with a necropolis with stećak tombstones in Gomiljani, the historic site
729 Šest prahistorijskih grobnih gomila (tumulusa) u Gomiljanima, grupa spomenika Trebinje Six prehistoric grave mound (tumulus) in Gomiljani, the group of monuments
730 Hadžiahmetovića kule sa dvorima u Mostaćima, graditeljska cjelina Trebinje Hadžiahmetović tower-house and manors in Mostaći, the architectural ensemble
731 Pravoslavna crkva sv. Klimenta sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Dražin Do, graditeljska cjelina Trebinje Church of St Clement with old stone tombstones (cruciform tombstones) at Dražin Do, the architectural ensemble
732 Pravoslavna crkva sv. Nikole sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Domaševo, graditeljska cjelina Trebinje Orthodox church of St Nicholas with old stone tombstones (cruciform tombstones) at Domaševo, the architectural ensemble
733 Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom sa stećcima i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Drijenjani, Popovo polje, graditeljska cjelina Trebinje Orthodox church of the Assumption of the Holy Mother of God with a necropolis of stećak tombstones and old stone tombstones (cruciform tombstones) in the village of Drijenjani, Popovo polje, the architectural ensemble
734 Pravoslavna crkva Rođenja Bogorodice sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Dračevu, graditeljska cjelina Trebinje Orthodox church of the Nativity of the Virgin with old cruciform tombstones in Dračevo, the architectural ensemble
735 Graditeljska cjelina crkve Sv. Nikole i crkve Rođenja Sv. Jovana Krstitelja sa pravoslavnim grobljem u Poljicama Trebinje
736 Graditeljska cjelina – Crkva sv. Proroka Ilije zajedno sa pokretnim naslijeđem i sa pravoslavnim grobljem u Sedlarima Trebinje
737 Graditeljska cjelina – Crkva Prenosa moštiju Svetog Nikolaja Čudotvorca sa pravoslavnim grobljem u Grmljanima Trebinje
738 Nekropola sa stećcima Kaursko groblje u Prečanima, povijesno područje Trnovo Necropolis with stećak tombstones in Prečani, the historic site
739 Nekropola sa stećcima Delijaš, historijsko područje Trnovo Necropolis with stećak tombstones Delijas, the historic site
740 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima, historijsko područje Trnovo Necropolis with stećaks on the site of Han in Šabići, the historic site
741 Džamija u Umoljanima, graditeljska cjelina Trnovo Mosque in Umoljani, the architectural ensemble
742 Nekropole sa stećcima, starim nišanima i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Dolovi, selo Umoljani, prirodno i historijsko područje Trnovo Cultural landscape of the necropolis with stećak tombstones at Dolovi, the nišan tombstones above Dolovi, the remains of the building at Crkvina, an isolated stećak, and the necropolis with six stećak tombstones at the foot of the village of Umoljani
743 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima, historijsko područje Trnovo Necropolis with stećak tombstones at Kapova selišta (Borija) in Ledići, the historic site
744 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima, historijsko područje Trnovo Necropolis with stećak tombstones at Zlatarić in Ledići, the historic site
745 Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, pokretno dobro Tuzla Collection “Tito in works by Yugoslav artists” in the International Portrait Gallery in Tuzla, the movable property
746 Poljska (Turalibegova) džamija sa grebljem i turbetom, graditeljska cjelina Tuzla Turali-bey’s mosque with a graveyard and turbe, the architectural ensemble
747 Zbirka slika Ismeta Mujezinovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, pokretno dobro Tuzla Collection of works by Ismet Mujezinović in the International Portrait Gallery in Tuzla, the movable property
748 Dvor Srpskopravoslavne zvorničko-tuzlanske eparhije sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina Tuzla Palace of the Serb Orthodox Christian Zvornik-Tuzla Eparchy with its movable heritage, the historic building
749 Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina Tuzla Cathedral Church of the Dormition of the Virgin with movable heritage, the historic building
750 Proizvodnja soli, industrijsko naslijeđe Tuzla Production of salt, the industrial heritage