Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
91 Gradska vijećnica Bosanska Gradiška / Gradiška
92 Filijalni hram Sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima, historijska građevina Bosanska Gradiška / Gradiška Filial church of SS Peter and Paul in Grbavci, the historic building
93 Vijećnica i Hotel Kaiser (sada Zavičajni muzej Gradiške), graditeljska cjelina Bosanska Gradiška / Gradiška
94 Stari grad Jezerski u Jezerskom, graditeljska cjelina Bosanska Krupa Old Jezersko fort in Jezersko, the architectural ensemble
95 Tvrđava, historijsko područje Bosanska Krupa Fortress, the historic site
96 Zavičajna zbirka Boška Karanovića, pokretno dobro Bosanska Krupa Boško Karanović Homeland Collection, the movable property
97 Filijalna crkva Blažene djevice Marije, mjesto i ostaci historijske građevine Bosanska Krupa Filial Church of the Blessed Virgin Mary, the site and remains of the historic building
98 Mjesto Husein-begove džamije sa haremom Bosanski Brod Site of the Husein-beg mosque with harem (courtyard/burial ground)
99 Legat Stojana Ćelića, pokretno dobro Bosanski Novi / Novi Grad Stojan Čelić Legacy, the movable property
100 Vijećnica, historijska građevina Bosanski Novi / Novi Grad Town Hall, the historic building
101 Gradska galerija, historijska građevina Bosanski Novi / Novi Grad Town Gallery, the historic building
102 Harem »Jablanice«, grobljanska cjelina Bosanski Novi / Novi Grad Jablanice harem, the sepulchral ensemble
103 Mekota, Gornji Rakani, arheološki lokalitet Bosanski Novi / Novi Grad Mekota, Gornji Rakani, the archaeological site
104 Crkva Pokrova Presvete bogorodice i škola/parohijski dom u Rudicama, graditeljska cjelina Bosanski Novi / Novi Grad
105 Partizanski – Titov voz na Oštrelju, historijski spomenik Bosanski Petrovac Partisans’ – Tito’s – train at Oštrelj, the historic monument
106 Stari grad Bjelaj (Bilaj) u Bjelaju, historijska cjelina Bosanski Petrovac Old Bjelaj fort in Bjelaj, the historic ensemble
107 Ostaci srednjovjekovne crkve i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Koluniću, arheološko područje Bosanski Petrovac Remains of a mediaeval church and a necropolis with stećak tombstones at Crkvina in Kolunić, the archaeological site
108 Zbirka umjetničkih djela i ličnih predmeta Jovana Bijelića, pokretno dobro Bosanski Petrovac Collection of works of art and personal effects of Jovan Bijelić, the movable property
109 Crkva Rođenja Presvete Bogorodice sa grobljem i pokretnim naslijeđem u Obudovcu, graditeljska cjelina Bosanski Šamac / Šamac Church of the Nativity of the Holly Virgin in Obudovac together with movable property and graveyard, the architectural ensemble
110 Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Brčko Azizija mosque with harem in Brezovo Polje, the site and remains of the architectural ensemble
111 Kuća Kočića u Brčkom, historijska građevina Brčko Kočića house in Brčko, the historic building
112 Gradašćevića kula sa avlijom i avlijskim zidovima u Bijeloj, graditeljska cjelina Brčko Gradašćevića tower with the court-yard and the yard walls in Bijela, the architectural ensemble
113 Vijećnica, historijska građevina Brčko Town Hall , the historic building
114 Savska (Atik) džamija, mjesto i ostataci graditeljske cjeline Brčko Sava (Atik) mosque, the site and remains of the architectural ensemble
115 Katolička crkva Presvijetlog Srca Isusova, graditeljska cjelina Brčko Catholic Church, the architectural ensemble
116 Islahijet, graditeljska cjelina Brčko Islahijet, the architectural ensemble
117 Cincarsko groblje u Bijeloj - Kalajdžijama, grobljanska cjelina Brčko Tzintzars (Cincarsko) cemetery in Bijela – Kalajdžije, the sepulchral ensemble
118 Stara župna crkva i župna kuća u Gornjem Zoviku Brčko
119 Prva pošta, historijska građevina Brčko First Post Office, the historic building
120 Zidine, Gornja Skakava, arheološki lokalitet Brčko