Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
841 Crkva Sv. Georgija u Sopotnici, graditeljska cjelina Goražde/Novo Goražde Church of Saint George in Sopotnica, the architectural ensemble
842 Semiz Ali-pašino turbe sa haremom Semiz Ali-pašine džamije, graditeljska cjelina Pale - Prača Semiz Ali Pasha turbe with harem of the Semiz Ali Pasha mosque, the architectural ensemble
843 Memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici, historijsko područje Vitez
844 Crkva sv. Ante Padovanskog, historijska građevina Busovača Church of St. Anthony of Padua, the historic building
845 Crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice u Donjem Vukovskom, graditeljska cjelina Kupres Church of the Annunciation of the Virgin in Donje Vukovsko, the architectural ensemble
846 Otinovci, arheološko područje sa ostacima crkava iz V, XV i XIX stoljeća Kupres Otinovci, the archaeologial site with the remains of churches dating from the 5th, 15th and 19th centuries
847 Prapovijesna gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska Vrata (Donja i Gornja nekropola), historijsko područje Kupres Prehistoric hill fort and Ravanjska Vrata necropolis with stećak tombstones (the lower and upper necropolises), Municipality Kupres, the historic site
848 Trzanska (Alibegova, džamija na Trznju) džamija sa haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Žepče Trzanska mosque (Ali-bey mosque, mosque at Trzanj) with harem, the site and remains of the architectural ensemble
849 Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu, arheološko područje Istočna Ilidža Gradac at Ilinjača in Gornji Kotorac, the archaeological site
850 Nekropola sa stećcima i nišanima u Krupcu, historijsko područje Istočna Ilidža Necropolis with stećak and nišan tombstones in Krupac, the historic area
851 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač u Donjem Kotorcu, historijsko područje Istočna Ilidža Necropolis with stećak tombstones at Crnač in Donja Kotorac, the historic site
852 Prahistorijsko naselje u Butmiru, arheološko područje Ilidža Prehistoric settlement of Butmir, the archaeological site
853 Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu, Ilidža, historijska građevina Ilidža Catholic church of the Assumption of Marry on Stup, Ilidža, the historic building
854 Stara željeznička stanica Ilidža, historijska građevina Ilidža Old Ilidža railway station, the historic building
855 Zildžića kuća, historijska građevina Ilidža Zildžića house, the historic building
856 Mezarje Velika drveta (Stari nišani) na Stupu, grobljanska cjelina Ilidža Velika drveta (Stari nišani) Muslim burial ground at Stup, the burial complex
857 Spomenik borcima NOR-a (Spomen kosturnica u Velikom parku na Ilidži), graditeljska cjelina Ilidža Memorial to Soldiers of the War of National Liberation (the Mausoleum in the Great Park in Ilidža), the architectural ensemble
858 Gradac, historijsko područje Hadžići Gradac, the historic site
859 Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Marinima, Općina Oštra Luka Oštra Luka
860 Zgrada željezničke stanice u Jezeru, historijski spomenik Jezero