Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
601 Ženska gimnazija, historijska građevina Sarajevo Girls’ Grammar School, the historic building
602 Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija, historijska građevina Sarajevo Mišćina (Kebkebir hajji Ahmed) Mosque, the historic building
603 Zgrada Muzeja revolucije (zgrada Historijskog muzeja) Bosne i Hercegovine, historijska građevina Sarajevo Museum of the Revolution (History Museum) of Bosnia and Herzegovina, the historic building
604 Mushaf Fadil-paše Šerifovića, vlasništvo Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, pokretno dobro Sarajevo Mushaf (copy of the Qur’an) of Fadil pasha Šerifović, the movable property
605 Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Alipašinoj ulici br. 19, historijska građevina Sarajevo Workers’ Club (Film Library) at no. 19 Alipašina St., the historic building
606 Grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36, br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha), graditeljska cjelina Sarajevo Group of buildings in Kotromanićeva St. (nos. 36 and 38 Kotromanićeva St. and the building on the corner of Kotromanićeva and Kalmija Baruha streets), the architectural ensemble
607 Čekaluša ulica (dio Čekaluša ulice od ulice Mejtaš do ulice Džidžikovac) Sarajevo
608 Zgrada Slavije, historijska građevina Sarajevo
609 Dom društva Gajret, historijska građevina Sarajevo
610 Grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu, graditeljska cjelina Sarajevo
611 Sarajevska čaršija, historijsko gradsko područje Sarajevo
612 Objekti skloništa u krugu nekadašnje industrijske zone - Glavne željezničke radionice Sarajevo Sarajevo
613 Stambeno-poslovna zgrada (Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva) u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5, historijska građevina Sarajevo
614 Muzej „Mlade Bosne“ (JU „Muzej Sarajevo 1878 – 1918“), pokretno dobro Sarajevo
615 Zgrada kina Apolo, historijska građevina Sarajevo
616 Stambeno-poslovna zgrada u ulici Maršala Tita broj 27, historijska građevina Sarajevo
617 Električna centrala na Hisetima (Marijin Dvoru), graditeljska cjelina Sarajevo
618 Napretkova palača (Zgrada Hrvatskog kulturnog društva "Napredak"; Napretkov Zakladni dom) u Titovoj 56, historijska građevina Sarajevo
619 Stambeni objekat u ulici Višnjik 16, historijska građevina Sarajevo
620 Sportski centar FIS (nekadašnji Sokolski dom društva “Matica”) u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo Sarajevo
621 Historijska građevina – neboder Željezničarsko-štedne zadruge u Sarajevu Sarajevo
622 Graditeljska cjelina – Bakarevića (Kekeki-Sinanova) džamija u Sarajevu Sarajevo
623 Historijska građevina – Zgrada Kantona i Općine Centar u Sarajevu (Treća zgrada Zemaljske vlade) Sarajevo
624 Historijska građevina – Željeznička stanica sa trgom u Sarajevu Sarajevo
625 Pokretno dobro – Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH, Općina Centar Sarajevo Sarajevo
626 Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa pokretnim naslijeđem Sarajevo
627 Historijska građevina – Pravosudna palata u Sarajevu Sarajevo
628 Selimija (Sultan Selima II) džamija u Knežini kod Sokoca, mjesto i ostaci historijske građevine Sokolac Selimija (Sultan Selim II) mosque in Knežina near Sokolac, the site and remains of the historic building
629 Prahistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju, historijsko područje Sokolac Prehistoric tumuli and the necropolis with stećak tombstones in Luburića polje, the historic site
630 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, historijsko područje Sokolac Necropolis with stećaks at Crkvina in Bjelosavljevići, the historic site