Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju Kladanj Tuholjska Old Mosque
2 Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija, graditeljska cjelina Kladanj Kuršumlija (Hajji Bali Bey’s) mosque, the architectural ensemble
3 Nekropola sa stećcima u Olovcima, historijsko područje Kladanj Necropolis with stećak tombstones in Olovci, the historic site