Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, historijska građevina Gračanica Donja mosque in the village of Lukavica, the historic building
2 Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom, historijski spomenik Gračanica Church of the Ascension with iconostasis, the historic monument
3 Konak – Vijećnica, historijska građevina Gračanica Konak - Town hall, the historic building
4 Korića han, arheološko područje Gračanica Korića Han, the archaeological site
5 Kuća Mare Popović, istorijska građevina Gračanica Mara Popović house, the historic building
6 Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom, graditeljska cjelina Gračanica Lipanjska (Hajji Džaferova, Lipa) Mosque with harem, the architectural ensemble
7 Sahat kula, historijska građevina Gračanica Clock Tower in Gračanica, the historic building
8 Stara džamija Soko u Sokolu, graditeljska cjelina Gračanica Old Soko mosque in Soko, the architectural ensemble
9 Stari grad Soko u Sokolu, graditeljska cjelina Gračanica Mediaeval fort of Soko in Sokol, the architectural ensemble