Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Fethija džamija sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima, graditeljska cjelina Bihać Fethija mosque with harem (courtyard/burial ground), nine tombstones and epitaphs
2 Hidroelektrane (Mala HE „Bihać“, ili HE Jarak ili HE Kanal Una) na Jarku, industrijska graditeljska cjelina Bihać Hydro power plant on the Jarak, the industrial architectural ensemble
3 Jevrejsko groblje, historijsko područje Bihać Jewish cemetery, the historic site
4 Kameni reljef sa figurom muškarca, pokretno dobro Bihać
5 Kameni reljef sa grbom grada Bihaća, pokretno dobro Bihać
6 Kapetanova kula, historijska građevina Bihać Captain's tower, the historic building
7 Konak, mjesto i ostaci historijske građevine Bihać Konak, the site and remains of the historic building
8 Ostrovica - Ostrovački grad, povijesno područje Bihać Ostrovica – Ostrovački fort, the historic site
9 Prahistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac u selu Sokolcu, historijsko područje Bihać Prehistoric hillfort and the mediaeval and Ottoman fort of Sokolac in the village of Sokolac, the historic site
10 Ripač, arheološko područje Bihać Ripač, the archaeological site
11 Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice, kulturni pejzaž Bihać Garavica memorial park of the victims of fascist terror, the architectural ensemble
12 Srpski pravoslavni manastir Rmanj sa ostacima originalnih fresaka u Martinbrodu, historijska građevina - mjesto i ostaci graditeljske cjeline Bihać Serbian Orthodox monastery of Rmanj with the remains of original frescoes in Martin Brod, the historic building of the site and remains of the architectural ensemble
13 Turbe – Mauzolej, historijska građevina Bihać Turbe – Mausoleum, the historic building
14 Ulomak kamene japodske urne sa predstavom japodskih konjanika» iz Založja, pokretno dobro Bihać Fragment of a stone Japodi urn with the figure of a Japodi horsemen from the village of Založje, the movable cultural property
15 Umjetnička zbirka Damirke i Envera Mulabdića, pokretno dobro Bihać
16 Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-Sanskog kantona u Bihaću, pokretno dobro Bihać Collection of works of art by Dževad Hozo, the movable property
17 Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića u Muzeju Unsko-Sanskog kantona u Bihaću, pokretno dobro Bihać Collection of works of art by Jovan Bijelić, the movable property
18 Zgrada Klostera (Samostan i škola časnih sestara Klanateljica Krvi Kristove i Zgrada I zasjedanja AVNOJ-a (Muzej AVNOJ-a), graditeljska cjelina Bihać Kloster Building (Convent and School of the Sisters Adorers of the Blood of Christ) and the Building of the First AVNOJ Session (the AVNOJ Museum), the architectural ensemble
19 Zgrada Krajinaputeva, historijski spomenik Bihać Building of Krajinaroads, the historic monument
20 Župna crkva sv. Ante Padovanskog sa grobnicom bihaćkog plemstva (grobnica hrvatskih velikaša), graditeljska cjelina Bihać Parish church of St. Anthony of Padua with the tomb of the Bihać nobility (tomb of the Croatian aristocracy), the architectural ensemble
21 «Ploča desne bočne strane japodske kamene urne» iz Golubića, pokretno dobro Bihać Slab forming the right-hand side of the Japodi stone urn from the village of Golubić, the movable cultural property