Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Filijalna crkva Blažene djevice Marije, mjesto i ostaci historijske građevine Bosanska Krupa Filial Church of the Blessed Virgin Mary, the site and remains of the historic building
2 Stari grad Jezerski u Jezerskom, graditeljska cjelina Bosanska Krupa Old Jezersko fort in Jezersko, the architectural ensemble
3 Tvrđava, historijsko područje Bosanska Krupa Fortress, the historic site
4 Zavičajna zbirka Boška Karanovića, pokretno dobro Bosanska Krupa Boško Karanović Homeland Collection, the movable property