Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Dvor Srpskopravoslavne zvorničko-tuzlanske eparhije sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina Tuzla Palace of the Serb Orthodox Christian Zvornik-Tuzla Eparchy with its movable heritage, the historic building
2 Fondovi i zbirke JU Arhiv Tuzanskog kantona u Tuzli, pokretno dobro Tuzla Holdings and collections of the Tuzla Cantonal Archive, the movable property
3 Graditeljska cjelina – Kapela Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici Tuzla
4 Hastahana (prva javna bolnica), historijski spomenik Tuzla
5 Historijska građevina – Bugilovića kuća u Gornjoj Tuzli Tuzla
6 Jevrejsko groblje na lokalitetu Borić u Tuzli Tuzla
7 Kino Centar, historijska građevina Tuzla
8 Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, historijsko područje Tuzla Necropolis with stećak tombstones at Stare kuće Donje Breške, the historic site
9 Poljska (Turalibegova) džamija sa grebljem i turbetom, graditeljska cjelina Tuzla Turali-bey’s mosque with a graveyard and turbe, the architectural ensemble
10 Pravoslavna crkva svetog velikomučenika Georgija sa grobljem na Trnovcu, graditeljska cjelina Tuzla Orthodox church of St George the Great Martyr at Trnovac, the architectural ensemble
11 Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici sa starim hrastom, prirodno-graditeljska cjelina Tuzla Orthodox church of the Ascension in Požarnica with its old oak tree, the natural and architectural ensemble
12 Proizvodnja soli, industrijsko naslijeđe Tuzla Production of salt, the industrial heritage
13 Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina Tuzla Cathedral Church of the Dormition of the Virgin with movable heritage, the historic building
14 Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac, historijski spomenik Tuzla
15 Šarena (Časna, Atik, Gradska, Behram-begova) džamija sa haremom, ulazni portal i mjesto Behram-begove medrese, graditeljska cjelina Tuzla Šarena [painted/coloured] (Časna [venerable, holy], Atik [old], central, Behram-bey) Mosque with harem and the entrance portal and site of the Behram-bey Medresa, the architectural ensemble
16 Zbirka slika Ismeta Mujezinovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, pokretno dobro Tuzla Collection of works by Ismet Mujezinović in the International Portrait Gallery in Tuzla, the movable property
17 Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, pokretno dobro Tuzla Collection “Tito in works by Yugoslav artists” in the International Portrait Gallery in Tuzla, the movable property