Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
181 Gospođicina kuća u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 1, historijska građevina Sarajevo ‘Missie’s House’ at no. 1 Hamdije Kreševljakovića Street, the historic building
182 Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu, arheološko područje Istočna Ilidža Gradac at Ilinjača in Gornji Kotorac, the archaeological site
183 Gradac, historijsko područje Hadžići Gradac, the historic site
184 Gradašćevića kula sa avlijom i avlijskim zidovima u Bijeloj, graditeljska cjelina Brčko Gradašćevića tower with the court-yard and the yard walls in Bijela, the architectural ensemble
185 Gradina Varina gruda u Dživaru, arheološko područje Trebinje Hill fort of Varina gruda in Dživar, the archaeological site
186 Graditeljska cjelina (grupe građevina) komunalnog infrastrukturnog sistema starog gradskog vodovoda u Derventi Derventa
187 Graditeljska cjelina - Tekija na Oglavku Fojnica
188 Graditeljska cjelina crkve Sv. Nikole i crkve Rođenja Sv. Jovana Krstitelja sa pravoslavnim grobljem u Poljicama Trebinje
189 Graditeljska cjelina franjevačkog samostana i crkve sv. Nikole Tavelića u Tomislavgradu Tomislavgrad
190 Graditeljska cjelina nekadašnje Fabrike Papira („Papirne“) Zenica Paper factory “Papirna,” the architectural ensemble
191 Graditeljska cjelina – Atik džamija u Ćivama (Gornje Vukovije) Kalesija
192 Graditeljska cjelina – Bakarevića (Kekeki-Sinanova) džamija u Sarajevu Sarajevo
193 Graditeljska cjelina – Crkva Prenosa moštiju Svetog Nikolaja Čudotvorca sa pravoslavnim grobljem u Grmljanima Trebinje
194 Graditeljska cjelina – crkva Sv. Jovana Krstitelja zajedno sa pokretnim naslijeđem i pravoslavnim grobljem u Donjem Vrbnu Trebinje
195 Graditeljska cjelina – Crkva sv. Proroka Ilije zajedno sa pokretnim naslijeđem i sa pravoslavnim grobljem u Sedlarima Trebinje
196 Graditeljska cjelina – Kapela Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici Tuzla
197 Graditeljska cjelina – Katolička crkva sv. Ilije proroka i Župna kuća u Solakovoj Kuli Konjic
198 Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju Kladanj Tuholjska Old Mosque
199 Gradska džamija sa haremom, graditeljska cjelina Velika Kladuša Town mosque and graveyard, the architectural ensemble
200 Gradska džamija u Derventi, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Derventa The Town Mosque in Derventa, the site and remains of the architectural ensemble
201 Gradska galerija, historijska građevina Bosanski Novi / Novi Grad Town Gallery, the historic building
202 Gradska tržnica (Markale, ili Markthalle), historijski spomenik Sarajevo Central Market Building (Markale, or Markthalle), the historic monument
203 Gradska vijećnica Bosanska Gradiška / Gradiška
204 Gradska vijećnica, historijska građevina Sarajevo City Hall, the historic building
205 Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, graditeljska cjelina Stolac Moša Danon's Tomb with its surroundings and havra in Krajsina, the architectural ensemble
206 Grob sa stećkom u selu Bistro, povijesni spomenik Novi Travnik Grave with stećak tombstone in the village of Bistro, the historic monument
207 Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Travniku Travnik
208 Groblje Mainovac i područje Bedra kao pretpostavljeno arheološko nalazište, historijsko područje Čitluk Mainovac cemetery and Bedra area as a presumed archaeological site in Vionica, the historical site
209 Groblje na Presjeci, grobljanska cjelina Foča / Ustikolina Burial ground at Presjeka, the sepulchral ensemble
210 Groblje sv. Ive, arheološko područje Livno St John’s Cemetery, the archaeological site