Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
151 Džamija u Slapovićima, historijska građevina Srebrenica Mosque in Slapovići, the historic building
152 Džamija u Umoljanima, graditeljska cjelina Trnovo Mosque in Umoljani, the architectural ensemble
153 Džamija Zagrad sa haremom, graditeljska cjelina Velika Kladuša Zagrad mosque with harem, the architectural ensemble
154 Džumanuša (Sinan Čauševa ili Džemanuša) džamija sa haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Livno Džumanuša (Sinan Čauš or Džemanuša) mosque with harem, the site and remains of the architectural ensemble
155 Električna centrala na Hisetima (Marijin Dvoru), graditeljska cjelina Sarajevo
156 Električna centrala na Hridu (Dudinom Hridu), industrijska graditeljska cjelina Sarajevo Electric power station at Hrid (Dudin Hrid), the industrial architectural ensemble
157 Eminagića konak, historijska građevina Tešanj Eminagić konak, the historic building
158 Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom,Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom, područje i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Ferhad Pasha mosque (Ferhadija) in Banja Luka, Ferhad Pasha turbe, Safi-kaduna turbe, turbe of Ferhad Pasha's bajraktars, fountain, mosque graveyard and surrounding walls and portico (site and remains of architectural ensemble)
159 Ferhadija džamija, graditeljska cjelina Sarajevo Ferhadija mosque, the architectural ensemble
160 Fethija džamija sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima, graditeljska cjelina Bihać Fethija mosque with harem (courtyard/burial ground), nine tombstones and epitaphs
161 Filijalna crkva Blažene djevice Marije, mjesto i ostaci historijske građevine Bosanska Krupa Filial Church of the Blessed Virgin Mary, the site and remains of the historic building
162 Filijalni hram Sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima, historijska građevina Bosanska Gradiška / Gradiška Filial church of SS Peter and Paul in Grbavci, the historic building
163 Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine, pokretno dobro Sarajevo Cinematic material of the Bosnia and Herzegovina film library, the movable property
164 Firduzov mezaristan, grobljanska cjelina Livno Firduz cemetery, the burial ground
165 Firuz-begov hamam, mjesto i ostaci historijske građevine Sarajevo Firuz-bey hammam, the site and remains of the historic building
166 Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo, pokretno dobro Sarajevo Holdings and collections of the Historical Archives of Sarajevo, the movable property
167 Fondovi i zbirke JU Arhiv Tuzanskog kantona u Tuzli, pokretno dobro Tuzla Holdings and collections of the Tuzla Cantonal Archive, the movable property
168 Franjevački samostan Gorica, graditeljska cjelina Livno Gorica Franciscan monastery, the architectural ensemble
169 Franjevački samostan i crkva sv Ante zajedno sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Sarajevo Franciscan monastery and the church of St Anthon together with its movable property, the architectural ensemble
170 Franjevački samostan i crkva sv. Ive Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, graditeljska cjelina Kakanj Franciscan monastery and church of St John the Baptist in Kraljeva Sutjeska, the architectural ensemble
171 Franjevački samostan i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Šćitu, kulturni pejzaž i područje Prozor Franciscan Monastery and Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Šćit, the cultural landscape and site
172 Franjevački samostan i crkva, graditeljska cjelina Široki Brijeg Franciscan monastery and church, the architectural ensemble
173 Franjevački samostan sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Kreševo Franciscan monastery together with its movable property,the architectural ensemble
174 Franjevački samostan, graditeljska cjelina Konjic Franciscan monastery, the architectural ensemble
175 Gabela, arheološko područje Čapljina Gabela nr. Capljina, the archaeological site
176 Gazanferija (Gazanfer-begova) džamija, područje i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Gazanferija (Gazanfer-bey) mosque (site and remains of architectural ensemble)
177 Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima, graditeljska cjelina Sarajevo Gazi Husrev-beg bezistan with shops, the architectural ensemble
178 Gazi Husrev-begova džamija, graditeljska cjelina Sarajevo Gazi Husref-bey (Bey’s) mosque, the architectural ensemble
179 Gazi Husrev-begova medresa sa mjestom i ostacima Hanikaha, graditeljska cjelina Sarajevo Gazi Husrev-beg medresa with the site and remains of the Khanaqah, the architectural ensemble
180 Glavica u Bilješevu, historijsko područje Kakanj Glavica in Bilješevo, the historic site