Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
91 Crkva sv. Prokopija, graditeljska cjelina Visoko Church of St Procopius, the architectural ensemble
92 Crkva sv. Save, historijska građevina Bileća Church of the Saint Sava, the historic building
93 Crkva sv. Varvare sa grobljem i nekropola sa stećcima u selu Strujići, historijsko područje Trebinje Church of St Barbara with burial ground and necropolis with stećak tombstones in the village of Strujići, the historic site
94 Crkva svete Petke (Petkovica) i Stari most (Most na Bari) u Mostaćima, graditeljska cjelina Trebinje Church of St. Petka (Petkovica) and the bridge in Mostaći, the architectural ensemble
95 Crkva svete Trojice u Tavnoj (Crkva manastira Tavna), historijski spomenik Bijeljina Church of the Holy Trinity in Tavna (the Tavna monastery church), the historic monument
96 Crkva Svetog Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom, graditeljska cjelina Sarajevo Church of SS Cyril and Methodius with the Seminary in Sarajevo, the architectural ensemble
97 Crkva svetog Ilije Proroka, historijski spomenik Maglaj Church of St Elijah the Prophet, the historic building
98 Crkva svetog Ilije sa župnim uredom, graditeljska cjelina Zenica Church of St. Elijah with parish office, the architectural ensemble
99 Crkva svetog Vaznesenja Hristovog, historijska građevina Nevesinje Church of the Ascension of Christ, the historic building
100 Crkva svetog Velikomučenika Georgija, historijski spomenik Velika Kladuša Church of St George the Great Martyr, the historic monument
101 Crkva svetog Vinka Paulskoga, graditeljska cjelina Sarajevo Church of St. Vinko Paulski, the architectural ensemble
102 Crkva svetoga Duha i Franjevački samostan, prirodno graditeljska cjelina Fojnica Church of the Holy Spirit and Franciscan Monastery, the natural and architectural ensemble
103 Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Lugu, graditeljska cjelina Trebinje Church of the Assumption of the Virgin with necropolis of stećak tombstones in Lug, the architectural ensemble
104 Crkva Uspenja presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Travnik Church of Assumption of Holy Virgin with the movable property, the architectural ensemble
105 Crkva Vavedenja Bogorodice u Zavali, graditeljska cjelina Ravno Church of the Presentation of the Virgin in Zavala, the architectural ensemble
106 Crkva Vaznesenja Hristovog i crkva Uspenja Bogorodičinog, graditeljska cjelina Čajniče Churches of the Ascension of Christ and the Dormition of the Virgin, the architectural ensemble
107 Crkve sv. Petra i sv. Pavla, ostaci graditeljske cjeline, sa nekropolom stećaka u Čičevu, arheološko područje Trebinje Churches of St Peter and St Paul in Čičevo, the archaeological site of the ruins
108 Crkve Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli, graditeljska cjelina Čapljina
109 Crkvina (Grudine) u Čipuljiću, arheološko područje Bugojno Crkvina (Grudine) in Čipuljić, the archaeological site
110 Crkvina (Ledenica) sa pokretnim nalazima u Potočanima, arheološko područje Livno Crkvina (Ledenica) with movable artefacts in Potočani, the archaeological site
111 Crkvina kod sela Vrutci, ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje, historijsko područje Sarajevo Crkvina near the village of Vrutci, the remains of a pre-romanesque church and mediaeval burial ground - the historic site
112 Crkvina u Makljenovcu, arheološki lokalitet Doboj
113 Crkvina u Zavali, arheološko područje Ravno Crkvina in Zavala, the archaeological site
114 Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, stambena graditeljska cjelina Bileća
115 Ćuprijska (Hadži-Alije Hadžisalihovića) džamija, područje i ostaci graditeljske cjeline Stolac Ćuprijska (Hadži Alija Hadžisalihović) mosque, the site and remains of the architectural ensemble
116 Čurčinica džamija sa haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Livno Čurčinica mosque with harem, the site and remains of the architectural ensemble
117 Dabarske spilje, kulturni pejzaž Sanski Most
118 Dabravine sa ostacima iz bronzanog doba i kasne antike, arheološko područje Vareš Dabravine with remains from the Bronze Age and late antiquity, the archaeological site
119 Debelo brdo, praistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat, arheološko područje Sarajevo Debelo Brdo, prehistoric defensive settlement, ancient and late ancient defence facility, the archaeological area
120 Despića kuća, historijska građevina Sarajevo Despića house, the historic building