Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
61 Crkva Prečistoga Srca Marijina i župni ured, graditeljska cjelina Bijeljina
62 Crkva Prenos mošti Sv. Oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, graditeljska cjelina Sarajevo Church of the Translation of the Relics of Metropolitan Nikolaj and the Seminary building in Reljevo, the architectural ensemble
63 Crkva Preobraženja Hristovog u Klepcima, zgrada škole i groblje, područje i ostaci graditeljske cjeline Čapljina Church of the Transfiguration of Christ in Klepci, school building and burial ground, the site and remains of the architectural ensemble
64 Crkva Presvete Bogorodice, sa pokretnim naslijeđem, mjesto i ostaci povijesne građevine Jajce Church of the Most Holy Mother of God together with movable heritage, the site and remains of the historic building
65 Crkva presvetog Trojstva, historijska građevina Sarajevo Church of the Holy Trinity, the historic building
66 Crkva rođenja Bogorodice, graditeljska cjelina Ljubinje Church of the Nativity of the Virgin, the architectural ensemble
67 Crkva Rođenja Presvete Bogorodice sa grobljem i pokretnim naslijeđem u Obudovcu, graditeljska cjelina Bosanski Šamac / Šamac Church of the Nativity of the Holly Virgin in Obudovac together with movable property and graveyard, the architectural ensemble
68 Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Marinima, Općina Oštra Luka Oštra Luka
69 Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, historijska građevina Zenica Church of the Nativity of the Virgin, the historic building
70 Crkva samostana Trapista «Marija Zvijezda» (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom, historijska građevina Banja Luka Church of the Mariastern Trappist Monastery (Church of the Dormition of the Blessed Virgin Mary) with movable property in Banja Luka (historic monument)
71 Crkva Šklopotnica (crkva sv. Nikole) u Čelebićima, prirodno-graditeljska cjelina Foča Šklopotnica Church (St. Nicola’s Church), Čelebići, the natural and architectural ensemble
72 Crkva sv Vasilija Velikog sa pokretnim naslijeđem (pet ikona), historijski spomenik Konjic Church of St. Basil the Great with the movable heritage (five icons), the historic monument
73 Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom, graditeljska cjelina Lukavac
74 Crkva sv. Ante Padovanskog, historijska građevina Busovača Church of St. Anthony of Padua, the historic building
75 Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka u Aranđelovu, graditeljska cjelina Trebinje Church of the Archangel Michael with necropolis of stećak tombstones in Aranđelovo, the architectural ensemble
76 Crkva sv. Arhanđela sa nekropolom stećaka u Veličanima, graditeljska cjelina Trebinje Church of the Holy Archangel and stećak necropolis in Veličani, the architectural ensemble
77 Crkva sv. Georgija (Ðurđevica) u Gomiljanima, područje i ostaci historijskog spomenika Trebinje Church of St George in Gomiljani, the site and remains of the historic monument
78 Crkva Sv. Georgija u Sopotnici, graditeljska cjelina Goražde/Novo Goražde Church of Saint George in Sopotnica, the architectural ensemble
79 Crkva sv. Ilije sa prahistorijskom grobnom gomilom (tumulusom) i nekropolom sa stećcima u Mesarima, historijsko područje Trebinje Church of St. Elijah with a prehistoric grave mound (tumulus) and necropolis with stećak tombstones in Mesari, the historic site
80 Crkva sv. Ilije u Marićki, graditeljska cjelina Prijedor St Elijah’s Church in Marićka, together with its movable property, the architectural ensemble
81 Crkva sv. Ive u Podmilačju, graditeljska cjelina Jajce Church of St John in Podmilačje, the architectural ensemble
82 Crkva sv. Josipa na Marijin-dvoru, historijska građevina Sarajevo Church of St. Joseph in Marijin Dvor, the historic monument
83 Crkva sv. Klimenta u Mostaćima, historijski spomenik Trebinje St. Kliment church - Mostaći, the historical monument
84 Crkva sv. Marije (pretvorena u Fethija, odnosno Sultan Sulejmanovu džamiju, 1528. godine) sa zvonikom sv. Luke, graditeljska cjelina Jajce St. Mary’s Church with St. Luke’s Belltower in Jajce, the architectural ensemble
85 Crkva sv. Mihovila u Ovčarevu, historijska građevina Travnik Church of St Mihovil (St Michael) in Ovčarevo, the historic building
86 Crkva sv. Neđeljke (sv. Nedelje) i nekropola sa stećcima Taleža, historijsko područje Trebinje Church of St. Neđeljka (St. Nedelja), necropolis with stećak tombstones and remains of prehistoric settlement Taleža , the historic site
87 Crkva sv. Nikole sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Foča Church of St. Nicholas with movable properties, the architectural ensemble
88 Crkva sv. Nikole u Srđevićima, graditeljska cjelina Gacko Church of St Nicholas in Srđevići, the architectural ensemble
89 Crkva sv. Nikole u Trijebnju, graditeljska cjelina Stolac St. Nicholas Church in Trijebanj, the architectural ensemble
90 Crkva sv. Petra i Pavla sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca, historijska, cjelina Stolac St. Peter and Paul’s Church, with the cemetery, judicial chairs, courtyard and walls in Ošanići, the historic ensemble