Naziv Atik (Stara džamija ili Sultan Sulejmanova) džamije sa haremom i turbetom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline
Grad / City Bijeljina
Name Atik mosque (Old mosque, Sultan Sulayman’s mosque), harem and turbe, the site and remains of the architectural ensemble
Odluka - Bosanski

Atik BH kompl.pdf

Odluka - Hrvatski

Atik HR.pdf

Одлука - Српски

Atik SR.pdf

Zone Zaštite ZONA ZASTITE ATIK DZAMIJAr.jpg