Naziv Arheološko područje – Nekropola sa stećcima u Humilišanima kod Mostara
Grad / City Mostar
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски
Zone Zaštite