Naziv Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, historijska građevina
Grad / City Čapljina
Name
Odluka - Bosanski

Capljina_Rt kula u Dracevu BOS.pdf

Odluka - Hrvatski

Capljina_Rt kula u Dracevu HR kompl.pdf

Одлука - Српски

Capljina_Rt kula u Dracevu SR.pdf

Zone Zaštite