Naziv Abdesthana (Šejh Feruhova džamija) sa grobljem i česmom, graditeljska cjelina
Grad / City Sarajevo
Name Abdesthana (the Sheikh Feruh Mosque) with burial ground and public fountain, the architectural ensemble
Odluka - Bosanski

Sarajevo_Sejh Feruhova dzamija kompl BOS.pdf

Odluka - Hrvatski

Sarajevo_Sejh Feruhova dzamija HRV.pdf

Одлука - Српски

Sarajevo_Sejh Feruhova dzamija SR.pdf

Zone Zaštite