Naziv Kapidžića kuća (rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić), historijska građevina
Grad / City Banja Luka
Name Kapidžić house (the birthplace of Nasiha Kapidžić-Hadžić), the historic building
Odluka - Bosanski

Dispozitiv Banjaluka_Kapidzica kuca BOS.doc

Odluka - Hrvatski

Dispozitiv Banjaluka_Kapidzica kuca HRV.doc

Одлука - Српски

Banjaluka_Kapidzica kuca SR.doc

Zone Zaštite ZONE ZASTITE kapidzica.jpg