Naziv Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija, historijska građevina
Grad / City Sarajevo
Name Baščaršija (Havadža Durak) mosque, the historic building
Odluka - Bosanski

Bascarsijska dzamija kompl BH.doc

Odluka - Hrvatski

Bascarsijska dzamija HR.doc

Одлука - Српски

Bascarsijska dzamija SR.doc

Zone Zaštite