Naziv Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma
Grad / City Konjic
Name Archaeological monuments in Park on Varda below the Social Centre
Odluka - Bosanski

Dispozitiv Konjic_arheoloski park Varda BOS.pdf

Odluka - Hrvatski

Dispozitiv Konjic_arheoloski park Varda HRV.pdf

Одлука - Српски

Konjic_arheoloski park Varda SR.pdf

Zone Zaštite