Naziv Alifakovac, grobljanska cjelina
Grad / City Sarajevo
Name Alifakovac, the burial ground ensemble
Odluka - Bosanski

Dispozitiv Sarajevo_Alifakovac groblje BOS.pdf

Odluka - Hrvatski

Sarajevo_Alifakovac groblje HR.pdf

Одлука - Српски

Dispozitiv Sarajevo_Alifakovac groblje SRP.pdf

Zone Zaštite