Naziv Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara), graditeljska cjelina
Grad / City Sarajevo
Name Bijela (White) mosque, the architectural ensemble
Odluka - Bosanski

Dispozitiv Sarajevo bos.pdf

Odluka - Hrvatski

Dispozitiv Sarajevo hrv.pdf

Одлука - Српски

Sarajevo_Bijela dzamija SR.pdf

Zone Zaštite