Naziv Careva džamija, graditeljska cjelina
Grad / City Sarajevo
Name Careva (Emperor’s) mosque, the architectural ensemble
Odluka - Bosanski

Sarajevo-Careva džamija BH.pdf

Odluka - Hrvatski

dispHRcarevadzamija.pdf

Одлука - Српски

dispSRcarevadzamija.pdf

Zone Zaštite