Naziv Banje u Gornjem Šeheru
Grad / City Banja Luka
Name Spa in Gornji Šeher
Odluka - Bosanski

Dispozitivi BLuka_banje u Seheru BOS.pdf

Odluka - Hrvatski

Dispozitivi BLuka_banje u Seheru HRV.pdf

Одлука - Српски

BLuka_banje u Seheru SR.pdf

Zone Zaštite