Naziv Hadži Omerova džamija (Dolac)
Grad / City Banja Luka
Name Hajji Omer(Dolac) mosque
Odluka - Bosanski

BLuka_HadziOmerova dzamija BOS.pdf

Odluka - Hrvatski

dispHR-harem u Banjoj Luci.pdf

Одлука - Српски

dispSR-harem u Banja Luci.pdf

Zone Zaštite