Naziv Harem Pećinske (Seferbegove) džamije, historijsko područje
Grad / City Banja Luka
Name Harem of the Pećinska (Seferbeg) mosque, the historic site
Odluka - Bosanski

Pecinska dzamija komp BH.pdf

Odluka - Hrvatski

Pecinska dzamija HR.pdf

Одлука - Српски

Pecinska dzamijaSR.pdf

Zone Zaštite