Naziv Harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije, historijsko područje
Grad / City Banja Luka
Name Harem of the Jama (Sofi Mehmed-paša) mosque, the historic site
Odluka - Bosanski

Sofi Mpasina dzamija kompl BH.pdf

Odluka - Hrvatski

Sofi Mpasina dzamija HR.pdf

Одлука - Српски

Sofi Mpasina dzamija SR.pdf

Zone Zaštite