Naziv Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji, historijsko područje
Grad / City Banja Luka
Name Harem of the Hajji Kurd mosque in Lijeva Novoselija, the historic site
Odluka - Bosanski

Hadzi Kurd dzamija kompl BH.pdf

Odluka - Hrvatski

Hadzi Kurd dzamija HR.pdf

Одлука - Српски

Hadzi Kurd dzamija SR.pdf

Zone Zaštite