Naziv Harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije, historijsko područje
Grad / City Banja Luka
Name Harem of the Stupnička (Hajji Salihija) mosque, the historic site
Odluka - Bosanski

Stupnicka dzamija komp BH.pdf

Odluka - Hrvatski

Stupnicka dzamija HR.pdf

Одлука - Српски

Stupnicka dzamija SR.pdf

Zone Zaštite