Naziv Antički vojni logor na Gračinama u Humcu, arheološko područje
Grad / City Ljubuški
Name Antique-era military camp at Gračine in Humac, the archaeological site
Odluka - Bosanski

Ljubuski_GracineBH.pdf

Odluka - Hrvatski

Ljubuski_GracineHR kompl.pdf

Одлука - Српски

Ljubuski GracineSR cirilica.pdf

Zone Zaštite