Naziv Behram-begova ili Behram-efendijina džamija, graditeljska cjelina
Grad / City Banja Luka
Name Behram-bey or Behram-efendi mosque (architectural ensemble)
Odluka - Bosanski

BLuka_Behramefendijina dzamija kompl BOS.pdf

Odluka - Hrvatski

BLuka_Behramefendijina dzamija HRV.pdf

Одлука - Српски

BLuka_Behramefendijina dzamija HRV.pdf

Zone Zaštite