Naziv Harem Hadži Osmanije (Taline) džamije, povijesno područje
Grad / City Banja Luka
Name Harem of the Hadži Osmanija (Talina) mosque, the historic site
Odluka - Bosanski

BLuka_HadziOmerova dzamija BOS.pdf

Odluka - Hrvatski

dispHR-harem u Banjoj Luci.pdf

Одлука - Српски

dispSR-harem u Banja Luci.pdf

Zone Zaštite