Naziv Šeranića kuća u Banjoj Luci, historijski spomenik
Grad / City Banja Luka
Name Šeranić house in Banja Luka, the historic monument
Odluka - Bosanski

dispBHseranicakuca.doc

Odluka - Hrvatski

dispHRseranicakuca.doc

Одлука - Српски

BLukaSeranica kucaSR.rar

Zone Zaštite