Naziv Sahat kula, područje i ostaci historijske građevine
Grad / City Banja Luka
Name Clock Tower (site and remains of historic building)
Odluka - Bosanski

Sahat kula BanjalukaBH.pdf

Odluka - Hrvatski

Sahat kula HR kompl.pdf

Одлука - Српски

Sahat kula BanjalukaSR cirilica.pdf

Zone Zaštite