Naziv Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom,Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom, područje i ostaci graditeljske cjeline
Grad / City Banja Luka
Name Ferhad Pasha mosque (Ferhadija) in Banja Luka, Ferhad Pasha turbe, Safi-kaduna turbe, turbe of Ferhad Pasha's bajraktars, fountain, mosque graveyard and surrounding walls and portico (site and remains of architectural ensemble)
Odluka - Bosanski

FerhadijaBH.pdf

Odluka - Hrvatski

FerhadijaHR.pdf

Одлука - Српски

Ferhadija SR kompl.pdf

Zone Zaštite