Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Abdesthana (Šejh Feruhova džamija) sa grobljem i česmom, graditeljska cjelina Sarajevo Abdesthana (the Sheikh Feruh Mosque) with burial ground and public fountain, the architectural ensemble
2 Aladža (Hasan Nazirova) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Foča Aladža (Hasan Nazir) mosque, the site and remains of the architectural ensemble
3 Alifakovac, grobljanska cjelina Sarajevo Alifakovac, the burial ground ensemble
4 Alipašina džamija sa haremom, graditeljska cjelina Sarajevo Ali-pasha mosque with harem, the architectural ensemble
5 Ambijentalna cjelina – Ulice Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića u Banjoj Luci Banja Luka
6 Antički vojni logor na Gračinama u Humcu, arheološko područje Ljubuški Antique-era military camp at Gračine in Humac, the archaeological site
7 Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma Konjic Archaeological monuments in Park on Varda below the Social Centre
8 Arheološko područje – Nekropola sa stećcima u Humilišanima kod Mostara Mostar
9 Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, pokretno dobro Banja Luka Archive holdings and collections of the Archives of Republika Srpska (movable property)
10 Arnaudija džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Arnaudija mosque (site and remains of architectural ensemble)
11 Arslanagića most, historijski spomenik Trebinje Arslanagića bridge, the historic monument
12 Aškenaski hram, historijski spomenik Sarajevo Ashkenazi synagogue, the historic monument
13 At Mejdan, arheološko područje Sarajevo At Mejdan (Hippodrome), the archaeological site
14 Atik (Stara džamija ili Sultan Sulejmanova) džamije sa haremom i turbetom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Bijeljina Atik mosque (Old mosque, Sultan Sulayman’s mosque), harem and turbe, the site and remains of the architectural ensemble
15 Avdića džamija u Plani, mjesto i ostaci historijskog spomenika Bileća Avdić Mosque in Plana, the site and remains of the historic monument
16 Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Brčko Azizija mosque with harem in Brezovo Polje, the site and remains of the architectural ensemble
17 Balagija (Balaguša) džamija sa haremom, graditeljska cjelina Livno Balagija (Balaguša) mosque with burial ground and courtyard, the architectural ensemble
18 Banje u Gornjem Šeheru Banja Luka Spa in Gornji Šeher
19 Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru, graditeljska cjelina Banja Luka Baths in Ilidža mahala (residential quarter) in Gornji Šeher, the architectural spa ensemble
20 Banka na Obali (bivši Objekat Filijale austro-ugarske banke), historijski spomenik Sarajevo Bank on the Obala [Embankment] (formerly a branch of the Austro-Hungarian Bank), the historic monument
21 Banova palata Banja Luka Ban`s Palace
22 Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija, historijska građevina Sarajevo Baščaršija (Havadža Durak) mosque, the historic building
23 Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika, arheološko područje Travnik Batal's grave in Turbe near Travnik, the archaeological site
24 Bedemi i tabije starog grada Jajca, historijsko područje Jajce Ramparts and bastions of the Old Town of Jajce, the historic site
25 Beglučka (Lala-pašina, Mustafa-pašina, Beglek) džamija, graditeljska cjelina Livno Beglučka (Lala-pasha, Mustafa-pasha, Beglek) mosque, the architectural ensemble
26 Begovina, graditeljska stambena cjelina Stolac Begovina, the architectural residential ensemble
27 Behram-begova ili Behram-efendijina džamija, graditeljska cjelina Banja Luka Behram-bey or Behram-efendi mosque (architectural ensemble)
28 Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara), graditeljska cjelina Sarajevo Bijela (White) mosque, the architectural ensemble
29 Blagaj, historijsko gradsko područje Mostar Blagaj, the historic urban area
30 Blatačko jezero sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice, prahistorijskim grobnim gomilama, nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace, kulturni pejzaž Konjic Blatačko lake with part of the Rakitnica River canyon, prehistoric burial mounds, necropolis with stećak and nišan tombstones, a village of Blace, cultural landscape