No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
1 Ambijentalna cjelina Kreševo Kreševo Ambiental ensemble Kreševo
2 Arheološki lokalitet Grudine (Crkvina) u Čipuljiću Bugojno
3 Arheološki lokalitet Pod Bugojno
4 Čaršija (ambijentalna cjelina) Kreševo Čaršija(the ambiental ensemble)
5 Dom AVNOJ-a Jajce AVNOJ Centre
6 Džamija Ferhadija sa turbetima Banja Luka Ferhadija mosque with turbehs
7 Džamija Muje Kotezlije Trebinje Mujo Kotezlija's mosque
8 Franjevački samostan Duha svetoga Fojnica
9 Franjevački samostan s biobliotekom i crkva na Gorici Livno Franciscan monastery with library and church on Gorica
10 Graditeljska cjelina Crni Vrh Sarajevo
11 Graditeljska cjelina Kalemove ulice Sarajevo
12 Jevrejsko groblje Mostar Jewish cemetery
13 Majdani (kovačke radionice) Alojzija Vojalčića, Mije Jozovića i Mije Gogića u Očevijama Vareš
14 Most Mehmed-paše Sokolovića Rudo
15 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u selu Buđ Pale
16 Nekropola sa stećcima u Bradini (zaselak Gornja Bradina) Konjic
17 Nekropola stećaka u Blacama Konjic
18 Ostaci kraljevog dvora Grgurevo na lokalitetu Kraljeva Sutjeska Kakanj Remains of the Rulers’ court Grgurevo in Kraljeva Sutjeska
19 Pravoslavna crkva Jajce Orthodox Church
20 Sarajevska Hagada Sarajevo Sarajevo Haggadah
21 Sofi Mehmed-pašina džamija u Gornjem Šeheru Banja Luka Sofi Mehmed-paša mosque in Gornji Šeher
22 Spomen park Vraca Sarajevo Vraca Memorial Park
23 Spomenik borcima-partizanima na Makljenu Prozor
24 Srednjevjekovni grad Vinac Jajce Medieval Vinac fort
25 Stambeni objekat Šarenica Jajce Apartment House Šarenica
26 Stara džamija Soko Gračanica Old Soko Mosque
27 Vila Corn u Kalemovoj 14 Sarajevo
28 Zavičajna zbirka Boška Karanovića u JU Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Bosanska Krupa
29 2 kamene krstače u Orašcu Novi Travnik
30 30 grafika akademika Dževada Hoze iz ciklusa Bihać